Kategoria I. Środowisko społeczne

Kategoria ta wskazuje na to, w jakim stopniu ważne dla nas są podstawowe obszary środowiska społecznego:

  • rodzina
  • praca
  • kontakty społeczne
  • kontakt z samym sobą.

Rodzina oznacza potrzebę troski i poczucie spełnienia, gdy przebywa się wśród najbliższych, praca to potrzeba wykonywania pracy zawodowej i czerpania z tego faktu satysfakcji, kontakty społeczne to chęć bycia wśród ludzi zaś kontakt ze sobą to potrzeba bycia z sobą i troski o siebie.

Z reguły w ważnych dla nas obszarach środowiska pragniemy realizować potrzeby z pozostałych siedmiu kategorii – gdy nie możemy ich spełnić w priorytetowych dla nas obszarach odczuwamy spory dyskomfort. Dzieje się tak, ponieważ siła działania danego czynnika nie zawsze oznacza, że czujemy się spełnieni w danym obszarze. Nasza praca może być dla nas ważna, lecz jeśli nie zaspakajamy w środowisku zawodowym innych kluczowych potrzeb, nie będziemy w pełni usatysfakcjonowani. Z drugiej strony nawet jeśli pracę samą w sobie postrzegamy neutralnie, ale pozwala nam ona na realizację kluczowych dla nas czynników możemy doświadczać w obszarze zawodowym trwałego poczucia satysfakcji.

Podobne zależności są charakterystyczne dla pozostałych czynników z kategorii „środowisko społeczne”: rodziny, kontaktów społecznych czy kontaktu z samym sobą.

Opisywane czynniki zaangażowania zawsze występują w określonym schemacie. Kategorie i czynniki wpływają wzajemnie na siebie, poznanie całego układu (mapy) pozwala na zrozumienie mechanizmów stojących za naszymi dążeniami. Nawet jeśli dany czynnik ma taką samą wartość liczbową u kilku osób, dla każdej z nich może on oznaczyć nieco odmienną potrzebę. Wysoka wartość czynnika nie jest jednoznaczna z poczuciem satysfakcji w danym obszarze. Dopiero omówienie wyników testu z konsultantem LFM® pozwala na uzyskanie pełnego obrazu własnej MAPY ŻYCIOWEGO SPEŁNIENIA.

powrót