Kategoria II. Relacje zadaniowe

Relacje zadaniowe pokazują nasze preferencje w kierunku budowania określonej formy kontaktów z ludźmi, gdy mamy do zrealizowania konkretny cel lub chcemy wykonać jakieś zadanie. Mogą dotyczyć pracy, małżeństwa, wychowywania dzieci lub wspólnych aktywności w gronie przyjaciół.

Czynniki zaangażowania w kategorii relacje zadaniowe to:

  • współdziałanie
  • samodzielność
  • władza
  • wpływ
  • konfrontacja (rywalizacja).

Współdziałanie to pragnienie wykonywania zadań z innymi ludźmi oraz dzielenia z nimi odpowiedzialności zaś samodzielność oznacza dążenie do osiągania stawianych celów w pojedynkę i branie na siebie odpowiedzialności za własne decyzje i rezultaty. Władza oznacza przyzwolenie na podporządkowanie się decyzjom podejmowanym przez innych oraz czerpanie satysfakcji z podejmowania decyzji dotyczących innych, wpływ to potrzeba inspirowania i zrozumienie przyczyn, dla których podejmujemy działania, konfrontacja (rywalizacja) to potrzeba ustalenia granic i potrzeba sięgania po lepszą pozycję w hierarchii lub konkurowania o ograniczone zasoby. Większość osób, które doświadczają poczucia zadowolenia z życia buduje relacje z bliskimi osobami i wybiera środowisko pracy, które zezwalają na zaspokojenie preferowanych przez siebie czynników.

Opisywane czynniki zaangażowania zawsze występują w określonym schemacie. Kategorie i czynniki wpływają wzajemnie na siebie, poznanie całego układu (mapy) pozwala na zrozumienie mechanizmów stojących za naszymi dążeniami. Nawet jeśli dany czynnik ma taką samą wartość liczbową u kilku osób, dla każdej z nich może on oznaczyć nieco odmienną potrzebę. Wysoka wartość czynnika nie jest jednoznaczna z poczuciem satysfakcji w danym obszarze. Dopiero omówienie wyników testu z konsultantem LFM® pozwala na uzyskanie pełnego obrazu własnej MAPY ŻYCIOWEGO SPEŁNIENIA.

powrót