Kategoria III. Akceptacja

Akceptacja oznacza pragnienie bycia postrzeganym w pozytywny sposób przez inne osoby. Możemy odczuwać krótkotrwałą radość z realizacji tego czynnika, nawet gdy w głębi serca nie akceptujemy do końca siebie, jednak poczucie długotrwałej satysfakcji życiowej w tym obszarze zyskujemy, gdy potrzebie akceptacji zewnętrznej towarzyszy wewnętrzny pozytywny obraz samej lub samego siebie. Kategoria akceptacja obejmuje trzy czynniki:

  • uznania
  • statusu
  • atrakcyjności

Uznanie to potrzeba pozyskania akceptacji wśród ludzi, z którymi łączą nas konkretne więzi (rodzina, przyjaciele, przełożeni, znajomi z pracy itp.). Jest związane z pragnieniem spełniania oczekiwań innych. Jeśli troska o innych daje nam przyjemność uznanie jest źródłem głębokiej satysfakcji, lecz jeśli działamy z pozycji „poświęcenia”, gdy spełniamy oczekiwania innych kosztem wyrzeczeń na dłuższą metą prowadzi to do zniechęcenia lub postawy roszczeniowej (oczekiwania, że inni będą się poświęcać dla nas). Status dotyczy potrzeby wyróżnienia się w szerszym gronie społecznym, często w oczach osób nieznanych. Potrzeba statusu realizowana jest głównie poprzez eksponowanie dóbr lub przymiotów ducha uważanych za cenne. Atrakcyjność obejmuje wrażliwość na piękno i/lub dążenie do podobania się innym ludziom, również w relacjach romantycznych.

Opisywane czynniki zaangażowania zawsze występują w określonym schemacie. Kategorie i czynniki wpływają wzajemnie na siebie, poznanie całego układu (mapy) pozwala na zrozumienie mechanizmów stojących za naszymi dążeniami. Nawet jeśli dany czynnik ma taką samą wartość liczbową u kilku osób, dla każdej z nich może on oznaczyć nieco odmienną potrzebę. Wysoka wartość czynnika nie jest jednoznaczna z poczuciem satysfakcji w danym obszarze. Dopiero omówienie wyników testu z konsultantem LFM® pozwala na uzyskanie pełnego obrazu własnej MAPY ŻYCIOWEGO SPEŁNIENIA.

powrót