Kategoria IV. Posiadanie

To siła pragnień skłaniająca nas do gromadzenia wartości materialnych. Dotyczy ona dwóch obszarów:

  • rzeczy
  • pieniędzy.

Osoby motywowane przez tę kategorię odczuwają przyjemność z posiadania lub doznają niepokoju, gdy zgromadziły zbyt mało.

Ludzie dążący do posiadania stosunkowo mocno uzależniają poczucie bezpieczeństwa od pieniędzy lub zgromadzonych rzeczy. Bywa, że nie potrafią dostrzec, że mają wystarczająco dużo, by żyć dostatnio; nie potrafią cieszyć się tym, co mają. W głębi serca nie wierzą, że „zasługują” na dobrobyt. Często starając się zgromadzić jak najwięcej, mogą utracić inne, istotne dla nich aspekty życia. Z kolei te osoby, które zupełnie nie przejmują się posiadaniem mogą znaleźć się w sytuacji, gdy zabraknie im funduszy nie tylko na realizowanie własnych pasji, ale również na płacenie codziennych rachunków. Bywa, że materialne bogactwo jest przeciwstawiane bogactwu duchowemu – stajemy przed dylematem: mieć czy być? Takie podejście wywołuje wewnętrzne napięcie i skłonność do skrajności – choć nie musi tak być. Dążenie do posiadania oparte nie na lęku lecz na radości może dawać nam w tym obszarze uczucie spełnienia.

Opisywane czynniki zaangażowania zawsze występują w określonym schemacie. Kategorie i czynniki wpływają wzajemnie na siebie, poznanie całego układu (mapy) pozwala na zrozumienie mechanizmów stojących za naszymi dążeniami. Nawet jeśli dany czynnik ma taką samą wartość liczbową u kilku osób, dla każdej z nich może on oznaczyć nieco odmienną potrzebę. Wysoka wartość czynnika nie jest jednoznaczna z poczuciem satysfakcji w danym obszarze. Dopiero omówienie wyników testu z konsultantem LFM® pozwala na uzyskanie pełnego obrazu własnej MAPY ŻYCIOWEGO SPEŁNIENIA.

powrót