Kategoria V. Spoiwa społeczeństwa

Ta kategoria mówi o potrzebach w zakresie stosowania norm i zasad. Funkcjonowanie społeczeństw jako homogenicznych formacji byłoby niezmiernie trudne, gdyby nie pragnienia indywidualnych osób związane z następującymi czynnikami:

  • przywiązanie do wartości
  • altruizm
  • zorganizowanie.

Spoiwa umożliwiają funkcjonowanie społeczeństwa ponad aspiracjami poszczególnych jednostek, rodzin, klanów, kręgów zawodowych. Są konsekwencją cywilizacyjnej ewolucji ludzkości. Przywiązanie do wartości religijnych lub laickich motywuje jednostkę do poświęcenia indywidualnych pragnień na rzecz własnej społeczności i jednocześnie różnicuje społeczności między sobą – jest źródłem krytycznego nastawienia do „innych”, bywa zarzewiem nienawiści i wojen. Altruizm służy zmniejszeniu napięcia spowodowanego brakiem zgody na nierówności społeczne. Działania altruistyczne wspomagają potrzebujących lecz mogą również nieść z sobą posmak dominacji (pomagam, bo czuję się lepszy, bo mnie stać) oraz mogą utrwalać niesprawiedliwości systemu (jeśli działalność altruistyczna nie wspiera rozwoju samodzielności lecz sprzyja uzależnieniu od pomocy). Zorganizowanie zapobiega chaosowi w społeczeństwie, nakłada ramy umożliwiające wspólne działania dużych skupisk ludzkich. Jeśli staramy się nadmiernie uporządkować wspólnotę, ocieramy się o tyranię władzy, brak struktury grozi tyranią anarchii.

Opisywane czynniki zaangażowania zawsze występują w określonym schemacie. Kategorie i czynniki wpływają wzajemnie na siebie, poznanie całego układu (mapy) pozwala na zrozumienie mechanizmów stojących za naszymi dążeniami. Nawet jeśli dany czynnik ma taką samą wartość liczbową u kilku osób, dla każdej z nich może on oznaczyć nieco odmienną potrzebę. Wysoka wartość czynnika nie jest jednoznaczna z poczuciem satysfakcji w danym obszarze. Dopiero omówienie wyników testu z konsultantem LFM® pozwala na uzyskanie pełnego obrazu własnej MAPY ŻYCIOWEGO SPEŁNIENIA.

powrót