Kategoria VII. Witalność

Ta kategoria odnosi się do pragnień związanych z potrzebami naszego ciała i ducha, które mają wpływ na naszą kondycję psychofizyczną. Obejmuje ona następujące czynniki:

  • jedzenie
  • zdrowie
  • podejście do stresu lub ryzyka
  • aktywność fizyczna
  • duchowość

Czynniki z tej grupy wskazują na to, na ile jest dla nas ważne i w jakim stopniu czerpiemy przyjemność z jedzenia, wysiłku fizycznego, na ile ważna jest dla nas troska o zdrowie, jakie jest nasze podejście do ryzyka i stresu – czy wychodzimy naprzeciw zagrożeniu starając się je poznać i oswoić czy też unikamy niebezpieczeństw. Czynnik duchowość dotyczy naszej potrzeby zgłębiania „wyższej prawdy”, „uniwersalnego dobra”, obcowania z Absolutem albo z otaczającym nas światem przyrody.

Powyższe czynniki mogą przyczyniać się do rozkwitu witalności, ale mogą także życiową witalność tłumić. Czasem „zajadamy smutki”, nadmiernie eksploatujemy nasze ciało tak, że zamiast dobrej kondycji borykamy się z kontuzjami, unikając ryzyka dobrowolnie rezygnujemy z realizacji ważnych dla nas pragnień, a ryzykując zbyt dużo tracimy coś cennego. Nasze praktyki duchowe lub kontakt z naturą mogą wzmacniać w nas poczucie szczęścia lub też mogą stanowić dla nas formę ucieczki od problemów. Ważne jest więc to kiedy, w jakim celu i z jakim rezultatem zaspakajamy potrzeby z tej kategorii.

Opisywane czynniki zaangażowania zawsze występują w określonym schemacie. Kategorie i czynniki wpływają wzajemnie na siebie, poznanie całego układu (mapy) pozwala na zrozumienie mechanizmów stojących za naszymi dążeniami. Nawet jeśli dany czynnik ma taką samą wartość liczbową u kilku osób, dla każdej z nich może on oznaczyć nieco odmienną potrzebę. Wysoka wartość czynnika nie jest jednoznaczna z poczuciem satysfakcji w danym obszarze. Dopiero omówienie wyników testu z konsultantem LFM® pozwala na uzyskanie pełnego obrazu własnej MAPY ŻYCIOWEGO SPEŁNIENIA.

powrót