Kategoria VIII. Poznawanie świata

Ta kategoria dotyczy naszych preferencji w sposobie poznawania świata i wykorzystania własnych talentów. Zawiera następujące czynniki:

  • rozumienie
  • tworzenie
  • doświadczanie.

Najefektywniej uczymy się świata i wykorzystujemy naszą wiedzę w praktyce, jeśli działamy w zgodzie z naszymi naturalnymi predyspozycjami poznawczymi. Ma to znaczenie i w pracy zawodowej, i w życiu prywatnym.

Rozumienie oznacza potrzebę zrozumienia podstaw różnych teorii i mechanizmów działania systemów (np. biologii ludzkiego ciała, urządzeń technicznych, praw – często niewidocznych dla oka, które rządzą ludzkimi grupami). Jest to poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „po co, dlaczego coś działa?”. Czynnik tworzenie związany jest z potrzebą budowania, konstruowania lub wykorzystywania zdolności artystycznych albo pisarskich, zaś doświadczanie charakterystyczne jest dla osób, które w pierwszej kolejności pragną czuć, działać i wdrażać praktyczne rozwiązania a uczą się w oparciu o własne sukcesy lub porażki. Jeśli wykonywany na co dzień zawód nie pozwala nam w pełni realizować ważnego dla nas dążenia związanego z kategorią „poznawanie świata”, warto a nawet trzeba dla poczucia życiowego spełnienia zaspokoić te preferencje w formie „hobby”, co zwiększa naszą przyjemność nie tylko z życia poza pracą, ale i w pracy.

Opisywane czynniki zaangażowania zawsze występują w określonym schemacie. Kategorie i czynniki wpływają wzajemnie na siebie, poznanie całego układu (mapy) pozwala na zrozumienie mechanizmów stojących za naszymi dążeniami. Nawet jeśli dany czynnik ma taką samą wartość liczbową u kilku osób, dla każdej z nich może on oznaczyć nieco odmienną potrzebę. Wysoka wartość czynnika nie jest jednoznaczna z poczuciem satysfakcji w danym obszarze. Dopiero omówienie wyników testu z konsultantem LFM® pozwala na uzyskanie pełnego obrazu własnej MAPY ŻYCIOWEGO SPEŁNIENIA.

powrót