Zagadka intuicji

Czym jest intuicja? Czym są te mało uchwytne przeczucia lub myśli, często jakby nielogiczne?

Pomimo wielu badań naukowców intuicja stanowi zagadkę, bo wymyka się naukowym metodom, które bazują na przewidywalności, powtarzalności, uporządkowaniu.

Intuicja czasem mylona jest z instynktem. Rolą instynktu jest troska o fizyczne przetrwanie. Zachowania instynktowne są automatyczne i bezrefleksyjne, co w obliczu zagrożenia może znacząco zwiększać ich skuteczność. Silnie związani z biologią naszego ciała instynktownie unikamy tego, co niebezpieczne.

Intuicja może być mylona z emocjami. Emocjonalne postrzeganie bazuje na indywidualnych doświadczeniach i na tym, jak te doświadczenia (nieświadomie) interpretujemy. Pod wpływem emocjonalnych wzorców zaszczepionych w dzieciństwie oraz bagażu własnych przeżyć oceniamy to, co w świecie jako złe albo dobre, przy czym często dobre jest to, co znajome, zaś złe (zagrażające) to, co nieznane. Odczuwając emocje kierujemy się wewnętrzną prawdą – która może być odmienna od prawdy innych ludzi.

Intuicja bywa utożsamiana z wyobraźnią, czyli zdolnością do tworzenia obrazów, dźwięków lub idei, które jeszcze nie istnieją w świecie rzeczywistym, zdolnością do przewidywania konsekwencji zdarzeń, odnajdywania nowych, nieznanych związków między danymi elementami. Mówimy o wyobraźni przestrzennej, muzycznej czy choćby kulinarnej. Wyobraźnia jest nieodzownym elementem twórczości.

A czym jest intuicja, skoro nie instynktem, nie emocjami, nie wyobraźnią?

Intuicja to wykroczenie poza indywidualne, ludzkie doświadczenie, poza instynkt biologicznego przetrwania, poza utrwalone wzorce emocjonalne, poza ludzką wyobraźnię po to, by uzyskać wglądu w przekaz, które płynie od Wyższej Świadomości. Jedni mogą nazwać tą świadomość polem kwantowym, inni duchem, jeszcze inni źródłem mądrości i miłości. Niektórzy nazywają tą świadomość Bogiem. Intuicja to sposób, by połączyć się z ponadczasową mądrością, która prowadzi w kierunku wyższego dobra.

Modlitwa to sposób, w jaki zwracamy się ku Wyższej Świadomości, intuicja to sposób,
w jaki Wyższa Świadomość zwraca się do nas.

Podążając za głosem intuicji, powinniśmy pamiętać o kilku aspektach:

  • Wskazówki intuicji zawsze dotyczą bieżącej sytuacji, są prawdziwe, ale prawda zmienia się, jeśli zmieniamy się my lub otaczający nas świat. Zadając to samo pytanie w różnych odstępach czasu możemy usłyszeć różną odpowiedź, otrzymujemy bowiem wskazówki na podstawie tego, co niesie rzeczywistość w danym momencie.
  • Intuicja ostrzega przed niebezpieczeństwem i kieruje ku szczęściu, nie jest jednak cudowną wyrocznią, która ochroni nas przed wszelkimi kłopotami – czasem intuicja kieruje nas na trudniejszą drogę, bo w ten sposób mogą się ujawnić przekonania i wzorce emocjonalne, które nam nie służą, a które powinniśmy zmienić, by móc układać swoje życie zgodnie z tym, co służy wyższemu dobru – naszemu i innych.
  • Intuicja szanuje wolną wolę – niczego nie narzuca, pozwala wybierać. Czasem nie potrafimy usłyszeć głosu intuicji, bo chcemy tego, czego chcemy, a nie tego, co nam jest potrzebne, by wzrastać. Jeśli poszukamy wskazówek intuicji, zawsze je otrzymamy – jednak nie zawsze potrafimy je przyjąć.
  • Nasze indywidualne pragnienia nie zawsze służą Wyższemu Dobru, lecz intuicja prowadzi nas właśnie w stronę Dobra. Przyzwolenie na niepewność, ale też wdzięczność i ciekawość to fundamenty intuicyjnego współtworzenia. W relacji człowiek – Wyższa Świadomość powinniśmy okazać ufną pokorę, gdyż nasze człowiecze pojmowanie rzeczywistości jest niedoskonałe w porównaniu z Wyższą Świadomością.
  • Intuicja jest naturalną zdolnością każdego z nas, rodzimy się z potencjałem intuicyjnego postrzegania rzeczywistości jednak, jeśli go zaniedbamy, może on ulec atrofii. Intuicja dotyczy nie tylko ważki wydarzeń, ale też zwykłych, codziennych spraw. Warto wyrazić wdzięczność za każdym razem, gdy otrzymamy intuicyjne wskazówki.
  • Przekaz intuicji może do nas docierać poprzez myśl, obraz, dźwięk, odczucia w ciele, zapach, smak. Czasem są to słowa piosenki, plakat, wiersz, aforyzm, który nagle nabrał głębokiego sensu – możemy odczytywać przekaz intuicji poprzez z pozoru nieistotne sygnały, które codziennie napotykamy w otoczeniu.
  • Przekaz intuicyjny może pojawić się spontanicznie, nieoczekiwanie lub wtedy, gdy świadomie kierujemy się w stronę intuicyjnego wglądu – w trakcie medytacji, poprzez kontemplacje świętych ksiąg różnych religii, pisanie wierszy, taniec, pracę z kartami, w kontakcie z przyrodą. Każdy z nas może udoskonalać własny sposób budowania „łączy” z intuicją, zgodny z jego temperamentem i wyznawanymi wartościami.

Dlaczego warto podążać za głosem intuicji? – ktoś zapyta. Bo to właśnie intuicja pomaga przekroczyć indywidualne ograniczenia i prowadzi nas w kierunki poczucia jedności – jedności z sobą, z innymi ludźmi, ze światem, z Wyższym Wymiarem, prowadzi w kierunku miłości, spełnienia i szczęścia.

ewa-kujawa.pl

artykuły z serii tu-teraz: